Sponsorzy


Login FormKontakt

Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

NIP: 555-17-83-176

Regon 092361090

Bank Spółdzielczy w Chojnicach 79 8146 0003 0000 0345 2000 0001

KRS 0000091279 - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego w Chojnicach

Prezes: Czesław Selke  tel. kom. 502 088 237

V-ce Prezes:  Maria Wróblewska  tel. kom. 530 920 229

V-ce Prezes:  Marzena Pańska - Przytarska tel. kom. 602 368 419

Sekretarz: Krystyna Kijek  tel. kom. 505 126 560

Skarbnik: Ewa Rybakowska  tel. kom. 513 060 010

Członek: Tadeusz Dalecki tel. kom. 609 005 920

Członek: Aleksandra Sypniewska  tel. kom. 662 002 957

Członek: Wiesław Nawrot tel. kom. 600 335 164

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Włodzimierz Szałek  tel. kom. 605 466 150

Z-ca Przewodniczącego: Henryk Dłużewski  tel. kom. 608 673 635

Członek: Ewa Kiedrowicz