Sponsorzy


Login FormWalne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok PDF Drukuj Email
Piątek, 22. Kwiecień 2022 19:11

 

 

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko Francuskiego zwołuje na dzień 16 maja 2022 roku ,godz. 17:00  Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie w  Chojnicach-  sala restauracji "SUKIENNICE"

 

UCHWAŁA Nr 1/IV/2022

Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego

§ 1

Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego na swym posiedzeniu w dniu

21 kwietnia 2022 roku postanowił zwołać na dzień 16 maja 2022 roku o godz. 17.00

w I terminie a przypadku braku quorum na godz. 17.15 w II terminie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

Chojnickiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego.

Zebranie odbędzie się :
w  Chojnicach-  sala restauracji "SUKIENNICE"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.