Sponsorzy


Login FormXXV DNI KULTURY FRANCUSKIEJ - KONKURSY PDF Drukuj Email
Środa, 02. Październik 2019 13:48

 

 

 

 

XXV DNI KULTURY FRANCUSKIEJ

21-25 listopad 2019r.

Konkurs tańca „ wesoły can-can”

REGULAMIN


I. 1. Organizator  konkursu: Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie

Szkoła Tańca „Piętro Wyżej”

2. Osoby odpowiedzialne : Maria Wróblewska

Czesław Selke

Jacek Czapiewski

3. Termin konkursu: 21 listopad 2019r.

4. Miejsce konkursu: Chojnice Państwowa Szkoła Muzyczna

ul. Grunwaldzka


II. Cel konkursu- popularyzacja umiejętności tanecznych i sportowych

w wesołych rytmach najpopularniejszego can-cana z operetki J.Offenbacha Więcej…

„Orfeusz w piekle”,

- promowanie talentów tanecznych w różnym wieku,

-zachęcanie do zainteresowania tańcem i kulturą francuską.


III. Zasady i warunki uczestnictwa:

1. w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół

podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w kategoriach wiekowych:

2. przedszkolacy i klasy 1 i 2 SP,

3.szkoła podstawowa klasy 3-8,

4. szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne,

5. kategoria otwarta.

6. w konkursie biorą udział formacje 4 osobowe.

7. Uczestnicy przygotowują się do występu do najpopularniejszej muzyki

z operetki Jakuba Offenbacha „ Orfeusz w piekle”.

8. Czas występu do 3- 5 minut.


IV. Uczestnicy powinni dokonać zgłoszenia do organizatora na Kartach

Zgłoszenia i przesłać e-mailem na jeden z adresów: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.


V. Organizator zapewnia: podkład muzyczny, sprzęt nagłaśniający

i stroje do występów ( spódnice w czterech rozmiarach – do każdej

kategorii wiekowej).

*/ Organizator wymaga od uczestników występu w obuwiu miękkim

sportowym nie rysującym podłogi.

Brak wymaganego obuwia będzie podstawą do niedopuszczenia do

występu!


VI. Kryteria oceniania oraz dodatkowe informacje:

1. Jury ocenia:

- umiejętności taneczne,

- własną choreografię z elementami humoru i dowcipu

- pomysłowość i oryginalność wykonania.

2. Występy rozpoczną się od godz.13:00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej

od grup najmłodszych zgłoszonych do konkursu.

3. Po zakończonych występach konkursowych Jury ustala wynik

i podaje do wiadomości.

4. Decyzja jury jest ostateczna.

5. W czasie konkursu i po, opiekunowie dzieci i młodzieży zapewniają

im opiekę i bezpieczeństwo.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje

podejmuje Organizator konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie

jeżeli nastąpi taka konieczność .

 

VII. Nagrody i wyróżnienia:

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w konkursie.

2. Dyplomy i podziękowania otrzymują opiekunowie.

3. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia najlepszym wykonawcom.

Zwycięskie formacje jako nagrody otrzymują od Organizatora

również spódnice do can-cana.

4. Zwycięzcy wszystkich kategorii wystąpią na gali jubileuszowej

24 listopada w Chojnickim Centrum Kultury .


 


XXV Dni Kultury Francuskiej

KARTA ZGŁOSZENIA

konkurs tańca pn. „ wesoły can-can”

21 listopad 2019r.


1. Grupa/ formacja reprezentująca    .................................


….........................................................................................


….........................................................................................


w składzie:


1 .........................................................................................


2 .........................................................................................


3 .........................................................................................


4 .........................................................................................


kategoria wiekowa wg regulaminu:  .................................


opiekun:....    ......................................................................


e-mail/ tel kom.      ….........................................................


 

 

 

XXV Dni Kultury Francuskiej

21-25 listopad 2019r.

KONKURS

PIOSENKI FRANCUSKIEJ

Regulamin

I. 1. Organizator: Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie

Osoby odpowiedzialne: Czesław Selke i Zarząd ChTP-F

2. Kontakt : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.kom. 502 088 237

3. Konkurs odbędzie się 22 listopada w Auli Liceum Ogólnokształcącego

im. Filomatów Chojnickich. Początek przesłuchań godz. 15:00


II. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju

i ekspresji w pięknej piosence francuskiej, promowanie talentów,

poprzez piosenkę i zachęcanie do zainteresowania kulturą francuską

 

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe

w kategoriach wiekowych:

*/ przedszkolacy

*/ dzieci z klas 1-4

*/ dzieci z klas 5-8

*/ młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

*/ kategoria otwarta.

2. W konkursie występują:

*/ soliści

*/ duety lub zespoły.

3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku francuskim lub polskim.

4. Uczestnicy przygotowują piosenki z podkładem muzycznym na płycie CD,

dowolnym akompaniamencie lub a capella. Podkład muzyczny nie może

zawierać ścieżki wokalnej.

5. Uczestnicy powinni dokonać zgłoszenia do Organizatora na karcie

zgłoszenia przesłanej e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie

do 15 listopada b.r. Zwrotnie Organizator powiadomi o godzinie występu,

która będzie zależna od liczby zgłoszonych uczestników.


IV. Kryteria oceniania oraz dodatkowe informacje:

1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i fortepian. Dopuszcza się 

możliwość korzystania z innych instrumentów.

2. Jury ocenia:

- poprawność językową przy wykonaniu w języku francuskim,

który nie jest wymagany,

- dobór repertuaru,

- interpretację, intonację, dykcję,

- własną aranżację muzyczną,

- pomysł i oryginalność wykonania,

- umiejętności warsztatowe

- poziom trudności utworu.

3. a) kolejność występów ustala Organizator,

b) po zakończeniu przesłuchań Jury ustala wynik i podaje do wiadomości,

c) decyzja Jury jest ostateczna,

d) w czasie konkursu i po, opiekunowie zapewniają opiekę i bezpieczeństwo

dzieciom i młodzieży,

e) we wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje

podejmuje Organizator konkursu.

f) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie

jeżeli nastąpi taka konieczność.


V. Nagrody i wyróżnienia:

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom za udział w konkursie,

2. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia za najlepsze wykonania,

3. Opiekunowie otrzymują dyplomy i podziękowania.

4. Zwycięzcy wszystkich kategorii wystąpią na gali jubileuszowej

24 listopada w Chojnickim Centrum Kultury.

Organizatorzy : Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie

Chojnickie Centrum Kultury

 


XXV Dni Kultury Francuskiej

Konkurs piosenki francuskiej


Karta zgłoszenia


1. Imię i nazwisko  ......................................................


2. wiek uczestnika wg kategorii wg


pkt.III.1 .................................................................


3.  występ wg pkt.III.2:


…...........................................................................


4.  Uczestnik reprezentuje: szkołę, świetlicę, dom kultury


…..............................................................


…..............................................................


5.  Imię i nazwisko opiekuna, który przygotował uczestnika

do konkursu:


..................................................................


e-mail lub tel.kom. ......................................


6. Tytuł piosenki: ..........................................................


................................................................................


7. z repertuaru: ............................................................