Sponsorzy


Login FormRegulamin wycieczki Budapeszt - Węgry PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14. Marzec 2016 23:14

 

 

R E G U A M I N wycieczki Budapeszt -Węgry 20-28 sierpień 2016r.


1. Organizatorem wycieczki jest Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego.


2. Wycieczka organizowana jest na zasadach koleżeńskich dla członków ChTP-F

i sympatyków.


3. Lista uczestników tworzy się na podstawie kolejności wpłat zaliczki na konto

Stowarzyszenia.


4. Gospodarka finansowa jest jawna i prowadzona przez konto CHTP-F.


5. Rezygnacja z wycieczki z przyczyn różnych może wywołać skutek utraty części

zaliczki, w wysokości poniesionych wpłat na zaliczki hoteli za granicą

i w kraju. W sytuacji, gdy lista uczestników nie zostanie uzupełniona chętnymi z listy

rezerwowej.


6. Uczestnicy wycieczki realizują wspólnie zaplanowany program.


7. Z nieprzewidzianych przyczyn program może ulec minimalnym zmianom w trakcie

realizacji.


8. Rezygnacja z udziału w jakimkolwiek punkcie programu nie skutkuje zwrotem kosztu

np. za bilet wstępu. Rezygnacja musi być zgłoszona do opiekuna grupy.


9. Zarząd CHTP-F powierza zadanie przygotowania wycieczki oraz rolę opiekuna grupy

Marii Wróblewskiej wiceprezes Stowarzyszenia.


10. W czasie wycieczki organizator ubezpiecza grupę wg zasad obejmujących

ubezpieczenia.


11. Inne sprawy nie ujęte w regulaminie podlegają ogólnym zasadom.